FB

CNG není LPG

CNG – Compressed Natural Gas LPG – Liquefied Petroleum Gas
CNG (stlačený zemní plyn či bioplyn) obsahuje až 98% metanu LPG (zkapalněný rafinérský plyn) obsahuje cca 50% propanu a 50% butanu (letní-zimní směs)
Těžba – ropná nebo uhelná ložiska, výroba bioplynu z obnovitelných zdrojů Je vedlejším produktem při zpracování ropy v rafineriích či při těžbě zemního plynu
Zaručená kvalita plynu v celé ČR Nejednotná kvalita, záleží na distributorovi, resp. zdroji
Uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách Uskladněn v kapalném skupenství v tlakových nádobách
Vysoký tlak 200 bar
Lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, snadno lze odvětrat V plynném skupenství těžší než vzduch, shromažďuje se v prohlubních, kanálech, podzemních prostorách
Oktanové číslo 128 Oktanové číslo 101-111
Parkování v podzemních garážích povoleno Parkování v podzemních garážích zakázáno
V současnosti nejbezpečnější, nejčistší a nejúspornější pohonná hmota
© EuroCNG 2012 - 2017 | Všechna práva vyhrazena.

EUROCNG s.r.o., CNG SHOWROOM na adrese Dlouhá 1242, Hostivice, Praha-západ