Ceny dálniční známky na rok 2020 pro auta na CNG

Ceny dálniční známky na rok 2020 pro auta na CNG

Účinnost související novely zákona je obecně platná až od 1.1. 2021 s výjimkou plného osvobození ze zpoplatnění pro elektrická vozidla. 

Proto ceny české dálniční známky na rok 2020 u vozidel na CNG se nemění a jsou v papírové podobě.

Důvodem je skutečnost, že daná novela se primárně týká zavedení systému elektronické dálniční známky, která výrazně sníží administrativní náklady spojené s daným systémem.

Pokud by se snížená dálniční známka pro CNG vozidla měla uplatňovat již příští rok (2020), náklady na daný systém by naopak vzrostly, protože by bylo nutné vydat speciální dálniční kupony se sníženou sazbou. 

Naopak samotné osvobození elektrických vozidel ze zpoplatnění se do nákladů systémů nikterak nepromítne, a proto u elektromobilů začíná osvobození ze zpoplatnění platit již od 1.1 2020.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a ČPS 
Datum: 17. 12. 2019