O CNG

Rozdíly mezi CNG a LPG

Rozdíly mezi CNG a LPG

CNG nebo LPG: Jaký je v tom rozdíl?

Stlačený zemní plyn neboli compressed natural gas, zkráceně CNG, je složený z molekul CH4. Tato kombinace jednoho atomu uhlíku a čtyř atomů vodíku má v sobě velké množství energie. Zemní plyn se taktéž používá v topných systémech a v plynových sporácích.

Zkapalněný ropný plyn neboli liquefied petroleum gas, zkráceně LPG, je směs propanu (C3H8), propylenu (C3H6), butanu (C4H10) a butylenu (C4H8). Stejnou směs často najdete v kempinkových vařičích. Přesné složení LPG se liší region od regionu. V Německu se LPG z velké části skládá z propanu a propylenu, ale třeba ve Francii je z velké části složen z butanu a butylenu. Právě složení dané směsi snižuje klepání motoru a má vliv na spotřebu paliva. Například LPG bohatý na butan má mnohem více energie než LPG bohatý na propan. V zimě ale musejí řidiči LPG vozidel tankovat takzvaný ,,zimní plyn", který obsahuje vyšší podíl propanu, protože při nízkých teplotách je těžké butan zplyňovat.