O CNG

Ekologie provozu automobilu na CNG

Ekologie provozu automobilu na CNG

Z pohledu ekologie přináší zemní plyn jako palivo motorů automobilů celou řadu výhod.

Vše začíná už u vlastní výroby zemního plynu. Hlavní složkou zemního plynu je metan (CH4) různého stupně čistoty. Výroba zemního plynu je mnohem snazší než výroba benzinu či nafty, tento proces nevyžaduje energeticky náročnou rafinaci ropy, která se samozřejmě negativně projevuje na životním prostředí.

Další výhodou je možnost distribuce zemního plynu systémem podzemních potrubí. o-cng-4Další výhodou je, že při spalování zemního plynu, který má vyšší obsah vodíku a nižší podíl uhlíku než automobilový benzin nebo nafta, vzniká méně škodlivin: Emise kysličníku uhelnatého (CO) jsou nižší asi o 90 procent, emise kysličníku uhličitého CO2 poklesly o 30 procent a o 45 procent se snížilo i množství emitovaných volných uhlovodíků (HC). Také emise oxidů dusíku (NOx), který je hlavní příčinou zvětšování tzv. ozonové díry, jsou nižší asi o 90 procent!

Energetická vydatnost jednoho kilogramu zemního plynu odpovídá asi 1,5 litru vysokooktanového benzinu.

Další předností zemního plynu je fakt, že tento plyn neobsahuje síru a při jeho spalování nevznikají saze.