EUROCNG S.R.O.

Filozofie našeho loga vychází z několika faktů, které se snoubí v oboru ekologické dopravy.

Barvy loga a samotný motiv letícího ptáka znázorňují přírodu a důraz na ekologii. Nejedná se ale o živého ptáka, ale o origami skládanku. Tu vytvořil s pomocí svého důvtipu člověk, stejně tak, jako když smysluplně využívá přírodní zdroje a dokáže sestrojit techniku, která je vůči životnímu prostředí přívětivá. Směr letu ptáka vzhůru má vyjadřovat směřování a rozvoj smysluplné ekologické dopravy obecně.

Znak a název EUROCNG jsou ochrannou známkou registrovanou Úřadem průmyslového vlastnictví.