FB

Pomáháme

prostřednictvím Dobrého anděla

 

Na začátku roku 2017 jsme se rozhodli pomáhat prostřednictvím Dobrého anděla rodinám bojujícím s vážnou nemocí. Tuto nadaci jsme vybrali, protože věříme a souhlasíme s jejími základními pilíři, na kterých je založená, mj. plná transparentnost a 100% využití darovaných prostředků. Výše našeho pravidelného měsíčního příspěvku je proměnlivá. Vždy na konci kalendářního roku zveřejníme celkovou darovanou částku za uplynulé období.

Děkujeme, že nás svou přízní v této aktivitě podporujete!:)

 

da-pecet-round              dobry andel

 

Pilíře DOBRÉHO ANDĚLA

1. Do posledního haléře®

Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jejích zakladatelů a dalších filantropů.

2. Víte, komu pomáháte

Každý dárce – Dobrý anděl – získá při registraci automaticky přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

3. Pomáháte pravidelně

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

 

 

V roce 2017 jsme do Systému Dobrý anděl přispěli celkovou částkou Kč 196.000,-

 

 

© EuroCNG 2012 - 2017 | Všechna práva vyhrazena.

EUROCNG s.r.o., CNG SHOWROOM na adrese Dlouhá 1242, Hostivice, Praha-západ