Záruka a služby

Registrace dovezeného vozu v ČR

Registrace dovezeného vozu v ČR

Předregistrační úkony jsou u nás samozřejmost. Většina našich aut je čerstvě dovezena a tedy bez českých registračních značek (RZ) a českého technického průkazu (TP). K dispozici je technický průkaz ze země původu, převážně ze Švédska.

Aby měl klient co nejméně starostí s registrací, součástí ceny vozu je u nás vždy kompletní dovozová příprava: necháváme provést státní technickou kontrolu s měřením emisí CNG. Při předání vozu dostane zákazník kompletní složku nutných dokumentů včetně předvyplněného formuláře. Nemusí tedy zpravidla absolvovat tzv. evidenční kontrolu vozu na STK.

Jediným úředním úkonem, který musí udělat sám, je zažádat si o českou registraci svého auta na úřadu (dopravním odboru) a složku dokumentů od nás tam odevzdat. Zákazníci od nás odjíždějí s novým autem vybaveným zelenou papírovou manipulační značkou (tzv. převozkou), která má platnost 10 pracovních dní.

Jak to probíhá na úřadu a kolik to stojí?

Zpracování žádosti obvykle úřadu trvá několik pracovních dní. Nemusí se sice stát ve frontách, ale je třeba žádost přinést, zaplatit úřední poplatek Kč 800,- a pak po výzvě přijít znovu a vyzvednout si nové české RZ a český TP.

Od 1.6.2017 už není nutné podat žádost na místně-příslušném dopravním odboru, je možné žádost podat kdekoli v ČR bez ohledu na bydliště či sídlo firmy.