Záruka a služby

Defend Car Protect - prodloužená záruka na nové i ojeté vozy

Defend Car Protect - prodloužená záruka na nové i ojeté vozy

Naším cílem je zajistit Vám maximální jistotu při koupi ojetého vozu a proto ke všem ojetým autům (která již nejsou v tovární záruce) poskytujeme ZÁRUKU DEFEND Car Protect na 12 měsíců / 20 000 km v ceně vozu.

Záruka je sjednána vždy v nejširším možném krytí dle stáří vozu a najetých km. Dle přání zákazníka je pak dále možné záruku prodloužit až na 36 měsíců s až neomezeným počtem najetých km.

Pro nezávaznou kalkulaci prodloužené záruky na konkrétní auto nás prosím kontaktujte.

*********

Prodloužení záruky u nových, nebo u lehce jetých vozidel, která jsou stále v tovární záruce výrobce:

Záruka DEFEND Car Protect DIAMOND  Vám poskytne pojistné krytí téměř shodné se zárukou výrobce. 

Pojištění lze uzavřít na nová vozidla a vozidla s běžící zárukou výrobce, která mají v době sjednání záruky najeto nejvýše 100 000 km a stáří méně než 36 měsíců.

Více info o záruce DIAMOND je dostupné také přímo na stránkách DEFEND.

Záruka  DEFEND Car Protect CRYSTAL je velmi podobná záruce DIAMOND. Pojištění lze uzavřít na vozidla s běžící zárukou výrobce, která mají v době sjednání záruky najeto nejvýše 200 000 km a stáří méně než 36 měsíců.

Více info o záruce CRYSTAL je dostupné také přímo na stránkách DEFEND.

*********

Prodloužení záruky u ojetých vozidel, která již nejsou v tovární záruce výrobce:

Záruka  DEFEND Car Protect DELUXE je určena pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria: max. stáří 6 let, max. 160 000 najetých km.

Více info o záruce DELUXE je dostupné také přímo na stránkách DEFEND.

Záruka  DEFEND Car Protect ADVANTAGE je určena pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria: max. stáří 6 let, max. 200 000 najetých km.

Více info o záruce ADVANTAGE je dostupné také přímo na stránkách DEFEND.

Záruka  DEFEND Car Protect COMFORT je určena pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria: max. stáří 10 let, max. 250 000 najetých km.

Více info o záruce COMFORT je dostupné také přímo na stránkách DEFEND.

Záruka  DEFEND Car Protect PLUS je určena pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria: max. stáří 15 let, max. 300 000 najetých km.

Více info o záruce PLUS je dostupné také přímo na stránkách DEFEND.

*********
Záruku Defend Car Protect lze navíc rozšířit o následující prvky:

1. Odtah vozidla při poruše
Pokud se pojištěné vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, jsou hrazeny náklady na odtah k nejbližšímu kvalifikovanému opravci do maximální výše 5 000 Kč na každou pojistnou událost a jsou zahrnuty do limitu pojistného plnění souvisejícího s poruchou. Kvalifikovaným opravcem se rozumí kterýkoli opravce, který je adekvátně vybaven k provedení servisu a opravy pojištěného vozidla a byl pojistitelem schválen pro provedení opravy.  

2. Součástky CNG/LPG
Pojistitel nahradí náklady na opravu nebo výměnu následujících CNG/LPG součástek (a to i v případě, že nebyly dodány již výrobcem), pokud dojde k jejich náhlé a nepředvídatelné poruše, která nastane během pojistné doby: • Řídící jednotka vstřikování plynu, vstřikovace, ventil přepínání paliva, regulátor/vaporizér/reduktor, multifunkční ventil, sensory, ventily, solenoidy. Vyloučeny jsou: • Tlakové nádoby, hadice, plynové filtry, poškození vzniklá z důvodu chybné montáže CNG/LPG součástek a poruchy, které nastanou během záruční lhůty výrobce.  

3. Náhrada půjčovného:
1500,- Kč /den  po dobu 7 dnů (maximální vyplacená částka vč. DPH)


4.  Infotainment system - pouze pro Diamond, Crystal a De Luxe
Pojistitel nahradí náklady na opravu nebo výměnu následujících součástek, pokud dojde k jejich náhlé a nepředvídatelné poruše, která nastane během pojistné doby: • Chybný nebo nefunkční originální software, hardwarové audio/video rozhraní, dotykové obrazovky, klávesnice a další související zařízení umožňující provoz tohoto systému. Vyloučeny jsou: • Update softwaru, dodatečná instalace doplňkových aplikací jako například Apple Car nebo Android Auto, nové mapové podklady a podobně.   

*********

Nejčastější otázky a odpovědi o záručních programech DEFEND a síť preferovaných opravců naleznete přímo na stránkách DEFEND Insurance Group.

(pozn.: Záruční programy Defend Car Protect není možné poskytnout na vozidla autoškoly nebo taxislužby)