Auta na CNG jsou ke klimatu šetrnější než elektromobily, říká nová studie

Auta na CNG jsou ke klimatu šetrnější než elektromobily, říká nová studie

Automobilová federace FIA nechala vypracovat studii bilance skleníkových plynů za celý životní cyklus vozu

Elektromobily vycházejí nejpříznivěji pouze za předpokladu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Při aktuálním energetickém mixu začíná být elektroauto šetrnější než benzinové až po víc než 127 000 km, auto na CNG však vychází celkově lépe

Studie zohledňovala i emise vznikající při výrobě paliv

Při porovnávání bilance skleníkových plynů mezi auty se spalovacími a elektrickými motory se obvykle bere v potaz benzin, případně nafta. Takových studií vzniká v poslední době celá řada. Jejich výsledky se někdy i silně různí. Obvykle však dospívají k tomu, že elektromobil má celkové emise CO2 za životní cyklus o něco nižší než běžné auto a že existuje výhled dalšího zlepšování s tím, jak poroste podíl obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny. Co když ale do porovnání přidáme stlačený zemní plyn?


Přesně to udělali výzkumníci ze společnosti Joanneum Research. Kompletní studie, vypracovaná na zadání Mezinárodní automobilové federace (FIA), bude zveřejněna na podzim. Z předběžných výsledků zveřejněných německým autoklubem ADAC nicméně vyplývá, že auta na CNG jsou ke klimatu ještě šetrnější než elektromobily.

Kromě emisí vznikajících při provozu auta započítávali autoři také emise z výroby a recyklace vozu, stejně jako z výroby pohonných hmot. Zohlednili rovněž produkci metanu u plynných paliv a oxidu dusného u biomasy. Za modelový automobil posloužil kompaktní model „ve třídě Golfu“. Pokud jde o energetický mix, studie pracovala s daty z Německa, které v roce 2018 dosáhlo podílu obnovitelných zdrojů 34,9 %.

Při teoretickém předpokladu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (k tomu se blíží třeba Norsko) se bilance překlápí ve prospěch elektroauta už za nějakých čtyřicet tisíc kilometrů. Jenže v aktuálním energetickém mixu se elektromobil jeví jako výhodnější až po 8,5 letech při nájezdu 127 500 km. Důvodem je dobře známá energetická náročnost výroby vysokonapěťových akumulátorů. Ani za celý životní cyklus však elektrické auto „nedožene“ srovnatelný vůz s CNG pohonem, vypočítali autoři studie.

Ještě lépe vychází pohon na vodík. Ovšem zase jen za přepokladu, že je vyroben 100% z obnovitelných zdrojů, což se v komerčním nasazení zatím nedaří.

Toto zjištění je v souladu s dřívějšími výpočty ADACu a jiných. Evropská unie i národní vlády nicméně v podpoře konkrétních druhů pohonu silně sázejí právě na elektřinu. Příkladem je i nedávné rozhodnutí české vlády, podle kterého se auta na CNG mají těšit jen zlomkovému zvýhodnění proti elektroautům. CNG vozy jsou přitom levnější, jednodušší, mají menší nároky na specifickou infrastrukturu a mohou se pochlubit také příznivým složením výfukových plynů, přestože elektromobilům se v tomto ohledu logicky nevyrovnají.